entrderuHer gün 09:00- 19:00 +90 546 107 3600[email protected]

Kedi Ve Köpeklerde Burun Kanaması Nedenleri

Sistemik Nedenler

Trombositopeni

 • Trombosit üretiminde azalma ( ilaçlar, tümörler, immun ilişkili hastalıklar)
 • Artan yıkım (immun ilişkili mikroanjiyopati)
 • Artan tüketim (DIC, vaskülit, kanama)

Trombositopati

 • Birincil (von Willebrand hastalığı German sheperd)
 • İkincil (üremi, ehrlichiosis, multipl miyelom,Leismaniasis, ilaçlar NSAID’ler gibi)
 • Pıhtılaşma faktörü kusurları (örneğin, hemofili A ve B)
 • Edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları (rodentisit “fare zehiri, karaciğer yetmezliği)
 • Artan kılcal kırılganlık (hipertansiyon, hiperviskozite sendromlar, hiperlipidemi, tromboembolik hastalık)
 • Polisitemi
 • Sistemik hipertansiyon

Lokal Nedenler

 • Neoplazi (burun adenokarsinomu, lenfoma, iyi huylu polipler)
 • Bakteriyel enfeksiyon (genellikle ikincil; nadiren, Bordetella, Pasteurella veya Mycoplasma burun kanamasının birincil nedeni olabilir)
 • Mantar riniti (Aspergillus, Cryptococcus spp.)
 • Oronazal fistülasyonlu diş hastalığı
 • Burun parazitleri: Pneumonyssus caninum (burun akarı), Eucoleus boehmi (eski adıyla Capillaria spp.), Cuterebra spp. Eozinofilik ve lenfoplazmasitik rinit (yaygın olmayan) Arteriovenöz malformasyonlar

Leave a Reply