entrderuHer gün 09:00- 19:00 +90 546 107 3600[email protected]

Tag

Pregnancy
Sistemik Nedenler Trombositopeni Trombosit üretiminde azalma ( ilaçlar, tümörler, immun ilişkili hastalıklar)Artan yıkım (immun ilişkili mikroanjiyopati)Artan tüketim (DIC, vaskülit, kanama) Trombositopati Birincil (von Willebrand hastalığı German sheperd)İkincil (üremi, ehrlichiosis, multipl miyelom,Leismaniasis, ilaçlar NSAID’ler gibi)Pıhtılaşma faktörü kusurları (örneğin, hemofili A ve B)Edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları (rodentisit “fare zehiri, karaciğer yetmezliği)Artan kılcal kırılganlık (hipertansiyon, hiperviskozite sendromlar, hiperlipidemi, tromboembolik...
Read More